Poznaj ofertę na pomiary zanieczyszczeń powietrza 2023/2024

Zaufaj doświadczonej firmie

Inwentaryzacja palenisk 

W ramach realizacji usługi dostarczamy gotową bazę danych przestrzennych zawierającą dane adresowe oraz informację o typach paliw wykorzystywanych w analizowanych instalacjach grzewczych.

Bezzałogowe statki powietrzne systemu MapAir to efektywne narzędzie wstępnej identyfikacji palenisk.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnych sensorów jesteśmy w stanie wstępnie określić rodzaj spalanego paliwa - czy mierzona instalacja wykorzystuje gaz czy też paliwa stałe takie jak węgiel lub/i drewno.

Zastosowanie dronów pozwala zachować dystans społeczny

Inwentaryzacja prowadzona z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych pozwala ograniczyć kontakty kontrolerów z mieszkańcami do minimum skutecznie poprawiając bezpieczeństwo epidemiczne. Jednocześnie umożliwi to dokonanie wstępnej identyfikacji instalacji bez konieczności wejścia na posesję maksymalnie ograniczając uciążliwość prac.

Baza Danych Przestrzennych zgodna z lokalnymi systemami geodezyjnymi

Nasze Centrum Przetwarzania Danych w ramach realizacji usługi dostarcza bazę zinwentaryzowanych punktów w formatach spełniających wymagania dyrektywy INSPIRE. Wyniki inwentaryzacji dostarczamy w ustalonych z zamawiającym formatach - zarówno tekstowo-tabelarycznych jak i typowo bazodanowych. 

Możliwość integracji z danymi pozyskanymi z ankiet bezpośrednich oraz internetowych

Nasza pracowania analityczna może scalić dane pozyskane z pomocą dronów z informacjami uzyskanymi w ramach kampanii ankietowej zarówno bezpośredniej jak i internetowej, dzięki temu finalna baza danych zawiera bogaty zasób potwierdzonych informacji o liczbie, rodzaju i klasie instalacji grzewczych na badanym obszarze.

Etapy realizacji usługi

przebieg inwentaryzacji


KROK 1 - spotkanie organizacyjne
Na spotkaniu z Zamawiającym doprecyzowujemy założenia projektu. Ustalamy szczegóły techniczne przeprowadzenia prac terenowych oraz przekazania gotowych danych. W ramach spotkania możliwe jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego z wykorzystania danych w ramach technologii Systemów Informacji Przestrzennej.
Krok 2 - pozyskiwanie danych z BSP
Nasze zespoły terenowe rozpoczynają prace w terenie. Codziennie (o ile warunki na to pozwalają) realizują zbiór danych z pomocą dronów pomiarowych na ulicach wskazanych przez Zamawiającego. Loty realizowane są zgodnie z polskim prawem oraz w porozumieniu z urzędami i agencjami odpowiedzialnymi za ruch lotniczy.
KROK 3 - ankietyzacja naziemna 
Na życzenie Zamawiającego prace mogą zostać rozszerzone o przeprowadzenie kampanii ankietowej prowadzonej w formie wywiadu bezpośredniego z mieszkańcami. Dane pozyskane w ramach działań naziemnych zostana zintegrowane przez Centrum Przetwarzania Danych z pozostałymi informacjami pozyskanymi w ramach realizacji usługi.
KROK 4 - Ankietyzacja internetowa
Na życzenie Zamawiającego prace mogą zostać rozszerzone o przygotowanie i wdrożenie ankiety internetowej kierowanej do mieszkańców inwentaryzowanego obszaru. Dane pozyskane w ramach działań naziemnych zostana zintegrowane przez Centrum Przetwarzania Danych z pozostałymi informacjami pozyskanymi w ramach realizacji usługi 
KROK 5 - raport
Po każdej sesji pomiarowej nasz dział analityczny przygotowuje raport. W opracowaniu znajduje się podsumowanie działań z danego dnia, omówienie warunków meteorologicznych oraz charakterystyka terenowa, wartości rejestrowane w trakcie pomiarów oraz bogate zestawienie map i wykresów pozwalających na dalsze planowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
KROK 6 - przekazanie bazy danych
Po każdej sesji pomiarowej nasz dział analityczny przygotowuje raport. W opracowaniu znajduje się podsumowanie działań z danego dnia, mówienie warunków meteorologicznych oraz charakterystyka terenowa, wartości rejestrowane w trakcie pomiarów oraz bogate zestawienie map i wykresów pozwalających na dalsze planowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies