Profesjonalne usługi dronami

Zaufaj specjalistom - doświadczona kadra i nowoczesny sprzęt to nasza oferta!

Inwentaryzacja palenisk 

W ramach realizacji usługi dostarczamy gotową bazę danych przestrzennych zawierającą dane adresowe oraz informację o typach paliw wykorzystywanych w analizowanych instalacjach grzewczych.

Bezzałogowe statki powietrzne systemu MapAir to efektywne narzędzie wstępnej identyfikacji palenisk.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnych sensorów jesteśmy w stanie wstępnie określić rodzaj spalanego paliwa - czy mierzona instalacja wykorzystuje gaz czy też paliwa stałe takie jak węgiel lub/i drewno.

Zastosowanie dronów pozwala zachować dystans społeczny

Inwentaryzacja prowadzona z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych pozwala ograniczyć kontakty kontrolerów z mieszkańcami do minimum skutecznie poprawiając bezpieczeństwo epidemiczne. Jednocześnie umożliwi to dokonanie wstępnej identyfikacji instalacji bez konieczności wejścia na posesję maksymalnie ograniczając uciążliwość prac.

Baza Danych Przestrzennych zgodna z lokalnymi systemami geodezyjnymi

Nasze Centrum Przetwarzania Danych w ramach realizacji usługi dostarcza bazę zinwentaryzowanych punktów w formatach spełniających wymagania dyrektywy INSPIRE. Wyniki inwentaryzacji dostarczamy w ustalonych z zamawiającym formatach - zarówno tekstowo-tabelarycznych jak i typowo bazodanowych. 

Możliwość integracji z danymi pozyskanymi z ankiet bezpośrednich oraz internetowych

Nasza pracowania analityczna może scalić dane pozyskane z pomocą dronów z informacjami uzyskanymi w ramach kampanii ankietowej zarówno bezpośredniej jak i internetowej, dzięki temu finalna baza danych zawiera bogaty zasób potwierdzonych informacji o liczbie, rodzaju i klasie instalacji grzewczych na badanym obszarze.

Etapy realizacji usługi

przebieg inwentaryzacji


KROK 1 - spotkanie organizacyjne
Na spotkaniu z Zamawiającym doprecyzowujemy założenia projektu. Ustalamy szczegóły techniczne przeprowadzenia prac terenowych oraz przekazania gotowych danych. W ramach spotkania możliwe jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego z wykorzystania danych w ramach technologii Systemów Informacji Przestrzennej.
Krok 2 - pozyskiwanie danych z BSP
Nasze zespoły terenowe rozpoczynają prace w terenie. Codziennie (o ile warunki na to pozwalają) realizują zbiór danych z pomocą dronów pomiarowych na ulicach wskazanych przez Zamawiającego. Loty realizowane są zgodnie z polskim prawem oraz w porozumieniu z urzędami i agencjami odpowiedzialnymi za ruch lotniczy.
KROK 3 - ankietyzacja naziemna 
Na życzenie Zamawiającego prace mogą zostać rozszerzone o przeprowadzenie kampanii ankietowej prowadzonej w formie wywiadu bezpośredniego z mieszkańcami. Dane pozyskane w ramach działań naziemnych zostana zintegrowane przez Centrum Przetwarzania Danych z pozostałymi informacjami pozyskanymi w ramach realizacji usługi.
KROK 4 - Ankietyzacja internetowa
Na życzenie Zamawiającego prace mogą zostać rozszerzone o przygotowanie i wdrożenie ankiety internetowej kierowanej do mieszkańców inwentaryzowanego obszaru. Dane pozyskane w ramach działań naziemnych zostana zintegrowane przez Centrum Przetwarzania Danych z pozostałymi informacjami pozyskanymi w ramach realizacji usługi 
KROK 5 - raport
Po każdej sesji pomiarowej nasz dział analityczny przygotowuje raport. W opracowaniu znajduje się podsumowanie działań z danego dnia, omówienie warunków meteorologicznych oraz charakterystyka terenowa, wartości rejestrowane w trakcie pomiarów oraz bogate zestawienie map i wykresów pozwalających na dalsze planowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
KROK 6 - przekazanie bazy danych
Po każdej sesji pomiarowej nasz dział analityczny przygotowuje raport. W opracowaniu znajduje się podsumowanie działań z danego dnia, mówienie warunków meteorologicznych oraz charakterystyka terenowa, wartości rejestrowane w trakcie pomiarów oraz bogate zestawienie map i wykresów pozwalających na dalsze planowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

uzyskaj wycenę

W celu uzyskania indywidualnej oferty, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza dostępnego po prawej stronie. Dzięki podanym przez Państwa informacjom będziemy mogli dokonać wyceny.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zadawania pytań. Chętnie rozwiejemy Państwa wątpliwości. 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LTA Design Przemysław Tomków z siedzibą w Gliwicach, NIP 8821977651. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: kontakt@ltadesign.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z LTA Design będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies