Profesjonalne usługi dronami

Zaufaj specjalistom - doświadczona kadra i nowoczesny sprzęt to nasza oferta!

MAPA i RAPORTY JAKOŚCI POWIETRZA

Na podstawie wykonywanych pomiarów tworzymy mapy i raporty o jakości powietrza prezentujące stężenia poszczególnych związków chemicznych. Pozwala to na określenie źródeł emisji i skuteczne prowadzenie działań naprawczych.

Bezzałogowe statki powietrzne systemu MapAir to efektywne narzędzie do pozyskiwania informacji o jakości powietrza.

Autorskie rozwiązania umożliwiają badanie stężeń wybranych związków chemicznych w powietrzu. Badanie jest realizowane w sposób półautomatyczny, z nadzorem wyszkolonych pilotów mających doświadczenie w pozyskiwaniu danych dotyczących jakości powietrza. Wyniki badań są dostępne on line w czasie rzeczywistym na dedykowanym stronie- geoportalu.

Zastosowanie dronów pozwala dotrzeć w dowolne miejsce

Dzięki wykorzystaniu BSP możemy tworzyć mapy powietrza nawet w trudno dostępnych miejscach. Wykonywanie pomiarów na różnych wysokościach pozwala na wskazanie sposobu rozchodzenia się zanieczyszczeń oraz lokalizowanie korytarzy powietrznych.

Pomiary nie tylko na zewnątrz

Opracowane przez nas techniki pomiarów umożliwiają tworzenie map powietrza z wnętrzy budynków zakładów przemysłowych, dzięki czemu można określić stężenia związków chemicznych, na jakie narażeni są pracownicy.

Kompleksowy raport podsumowuje prowadzone działania i wskazuje najistotniejsze kwestie.

Efektem naszych prac jest mapa jakości powietrza połączona z opisowym raportem dotyczącym przeprowadzonych prac. Zawiera dane techniczne wykonanych badań - termin realizacji, mierzone parametry oraz zarejestrowane wartości stężeń związków chemicznych. We wnioskach zawarte są najważniejsze informacje - zauważone nieprawidłowości, analiza mapy oraz podsumowanie pracy.

Wykorzystaj sensory na pojazdach, budynkach lub dronach

Wykonujemy mapy z wykorzystaniem sensorów instalowanych na pojazdach, budynkach lub dronach. Instalacja sensorów na pojazdach np. autobusach lub tramwajach pozwala na pozyskanie danych z dużego obszaru przy wykorzystaniu niewielkiej ilości urządzeń pomiarowych. Sensory instalowane na budynkach to doskonały sposób na analizę powietrza w krytycznych miejscach takich jak szkoły czy przedszkola.

Etapy realizacji usługi

przebieg GENEROWANIA MAPY I RAPORTU O JAKOŚCI Powietrza


KROK 1 - spotkanie organizacyjne
Na spotkaniu z Zamawiającym doprecyzowujemy założenia projektu. Ustalamy szczegóły techniczne przeprowadzenia prac terenowych oraz przekazania gotowych danych. W ramach spotkania możliwe jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego z wykorzystania danych w ramach technologii Systemów Informacji Przestrzennej.
Krok 2 - pozyskiwanie danych z BSP
Nasze zespoły terenowe rozpoczynają prace w terenie. Codziennie (o ile warunki na to pozwalają) realizują zbiór danych z pomocą dronów pomiarowych na ulicach wskazanych przez Zamawiającego. Loty realizowane są zgodnie z polskim prawem oraz w porozumieniu z urzędami i agencjami odpowiedzialnymi za ruch lotniczy.
KROK 3 - Pomiary we wnętrzu
Na życzenie Zamawiającego prace mogą być prowadzone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków zakładu przemysłowego. Wykonujemy pomiary zarówno całego budynku jak i poszczególnych instalacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo działań posiadamy stosowne szkolenia BHP, ale przede wszystkim stosujemy się do zasad panujących w danym przedsiębiorstwie.
KROK 4 - analiza pozyskanych danych
Po zebraniu wszystkich wymaganych danych Centrum Przetwarzania Danych przystępuje do wykonania mapy jakości powietrza. Wartości zbierane przez nasze systemy mają pełne odniesienie do przestrzeni geograficznej, dzięki czemu mapa w przejrzysty sposób pokazuje obszary wymagające szczególnej uwagi (np. nieszczelności instalacji bądź budynków).
KROK 5 - raport
Po każdej sesji pomiarowej nasz dział analityczny przygotowuje raport. W opracowaniu znajduje się podsumowanie działań z danego dnia, omówienie warunków meteorologicznych oraz charakterystyka terenowa, wartości rejestrowane w trakcie pomiarów oraz bogate zestawienie map i wykresów pozwalających na dalsze planowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Badania i rozwój

MAPAIR - nasz pomysł na walkę ze smogiem

Metoda na systemową walkę ze smogiem.

Skuteczność

System MAPAIR to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju bezzałogowych statków powietrznych. Pomiary zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym metodą macierzową mogą realnie wpłynąć na określenie faktycznego źródła jego emisji. Użycie roju dronów do jednoczesnego pomiaru stężenia zanieczyszczeń na dużym obszarze pozwoli wyeliminować wpływ wiatru i czasu na pomiary, aby uzyskać pełny obraz źródeł problemu.

Innowacyjność

Usługa przekrojowego monitoringu zanieczyszczeń powietrza na wyznaczonych obszarach miejskich jest nowością. Dotychczas na rynku dostępne były jedynie usługi punktowego wykrywania niepożądanych zjawisk, bez możliwości bezspornej oceny ich skali i jakości. Usługa będzie się charakteryzowała zastosowaniem roju dronów do pobrania próbek powietrza na terenie miejskim. Pozwali to na wykonanie profilu pionowego i zbudowanie mapy 3D zanieczyszczenia miasta. Wyniki pomogą również w zdiagnozowaniu zjawiska lokalizacji inwersji temperaturowej, które jest jednym z czynników sprzyjających powstawaniu smogu.


uzyskaj wycenę

W celu uzyskania indywidualnej oferty, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza dostępnego po prawej stronie. Dzięki podanym przez Państwa informacjom będziemy mogli dokonać wyceny.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zadawania pytań. Chętnie rozwiejemy Państwa wątpliwości. 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LTA Design Przemysław Tomków z siedzibą w Gliwicach, NIP 8821977651. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: kontakt@ltadesign.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z LTA Design będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies