NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index)

Using NDVI in agriculture may bring a lot of benefits. This particular index provides a measurement of plants condition. A healthy, well-developed plant absorbs red light and reflects near-infrared light. The opposite thing happens with a sick or an underdeveloped plant.
NDVI helps to get an overview of vegetation development without the need for site visits and tedious control activities. The use of a drone with multispectral camera is a great tool that allows you to identify problematic areas.

CIR 

(ang. Color infrared composite)

Healthy vegetation reflects a very high level of NIR (Near Infrared) waves and is characterized by visualizations in deep red. On the other hand, unhealthy plants - sick ones reflect to a lesser extent in NIR and reflect colors - washed pink, green or dark blue. This indicator is used to assess plant health. What's more, thanks to the indicator, you can determine the type of soil, because it will resemble a different types of color palette (from blue - green to dark brown). CIR is also used to identify water bodies in taken photos (clean water in the pictures thanks to the absorption of NIR waves will seem to be black).


CONTACT uS!

Whether you have any questions, don't hesitate to ask. We would love to hear from you. We highly encourage you to get in touch with our company and to work with us on your project. 


CRM form will load here

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LTA Design Przemysław Tomków z siedzibą w Gliwicach, NIP 8821977651. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: kontakt@ltadesign.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z LTA Design będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies