Poznaj ofertę na pomiary zanieczyszczeń powietrza 2023/2024

Zaufaj doświadczonej firmie

CO TO JEST ORTOFOTOMAPA?

Ortofotomapą nazywamy mapę utworzoną na podstawie zdjęć - satelitarnych lub lotniczych, która posiada odniesienie do przestrzeni geograficznej i jest utworzona w rzucie ortagonalnym, dzięki czemu niwelowane są zniekształcenia wynikające z budowy aparatów fotograficznych. 

Ortofotomapy mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz przestrzennych, takich jak ocena rodzaju zagospodarowania przestrzennego, pomiary powierzchni biologicznie czynnej, skład gatunkowy roślin na badanym obszarze. Na prawidłowo wykonanej ortofotomapie można odczytać dokładne współrzędne dowolnego obiektu i dodatkowo wykonywać pomiary odległości, powierzchni z niemal bezbłędną dokładnością.

Cykliczne tworzenie ortofotomap może wspomagać ocenę zmian przestrzennych na danym terenie, co wspomaga podejmowanie decyzji - przykładem mogą być inwentaryzacje inwestycji drogowych czy kolejowych.

DLACZEGO BSP?

Przydatność ortofotomapy zależy od dokładności zobrazowania. W przypadku ortofotomap ze zdjęć satelitarnych błędy położenia mogą sięgać kilku metrów, co wyklucza ich wykorzystanie w precyzyjnych pomiarach. Dodatkowo uzyskanie zobrazowania w danym dniu może być uzależnione od pokrywy chmur nad danym obszarem.

Pomiary z wykorzystaniem BSP odbywają się na niższych wysokościach, co eliminuje problem zachmurzenia, ale także umożliwia tworzenie zobrazowań o znacznie większej dokładności. Błędy nie przekraczają kilku centymetrów. Rozwój technologii sprawia, że coraz bardziej zaawansowane sensory są umieszczane na platformach latających, zwiększając ich wszechstronność.

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Stworzenie ortofotomapy z wykorzystaniem BSP może być zarówno traktowane jako produkt końcowy, jak i punkt wyjścia do dalszych analiz przestrzennych. Daje to wiele możliwości pozyskania informacji o otaczającym świecie, podejmowania decyzji inwestycyjnych, środowiskowych czy społecznych w odniesieniu do otoczenia. 

Firma DRONpol oferuje kompleksowe usługi analiz geoprzestrzennych, w tym analizy map utworzonych na podstawie zdjęć z kamer rejestrujących różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego. Wspomagamy poszukiwanie uszkodzeń infrastruktury, wspieramy podejmowanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym, a jeśli pojawia się nowe wyzwanie, chętnie się go podejmujemy.


Nasze realizacje

ORTOFOTOMAPY

Uzyskaj aktualne informacje o interesującym obszarze. Wcześnie identyfikuj przeszkody inwestycyjne i redukuj koszty. Na bieżąco monitoruj i inwentaryzuj swoje zasoby i przedsięwzięcia.

Wykonujemy ortofotomapy na potrzeby prac geodezyjnych, monitoringu inwestycji, pomiarów powierzchni, odczytania współrzędnych wybranych obiektów. Również generujemy ortofotomapy na rzecz ochrony środowiska - inwentaryzacji terenów zielonych, a także do celów wizerunkowych lub reklamowych.

Dzięki dużej elastyczności i efektywności zapewniamy najwyższy poziom aktualności naszych opracowań. Ortofotomapy wykonywane są również za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z modułem RTK. Pozwala on na doprecyzowanie otrzymywanych pomiarów z dokładnością do kilku centymetrów.

Po wykonaniu ortofotomapy nasze Centrum Przetwarzania Danych może opracować dane do aktualnych planów i map wektorowych oraz infografik. Możliwe jest dalsze wykorzystanie opracowań w Systemach Informacji Geograficznej / Przestrzennej lub oprogramowaniu CAD. Na życzenie pliki udostępniamy w formacie .pdf bądź .kml. 


Skontaktuj się z nami

Jesteśmy otwarci na realizację nietypowych zleceń. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego w celu umówienia indywidualnych konsultacji na temat realizacji oczekiwanej przez Państwa usługi. 


Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LTA Design Przemysław Tomków z siedzibą w Gliwicach, NIP 8821977651. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: kontakt@ltadesign.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z LTA Design będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies