Dla samorządowca

Szanowni Państwo,

nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji usług oraz produktów na potrzeby klientów samorządowych. Na co dzień mamy przyjemność pracować z wieloma wspaniałymi osobami reprezentującymi lokalne społeczności. Wielokrotnie mieliśmy okazję wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem Państwa inicjatywy i pomysły.

Baza wiedzy

Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami. Zapraszamy do lektury poniższych artykułów przygotowanych przez specjalistów oraz naszych gości. Mamy nadzieję, że zawarte tutaj informacje okażą się przydatne i pomocne. 

Kontrole z ekopatrolem Straży Miejskiej w Poznaniu

Misje antysmogowe
w dobie pandemi Covid-19.

Sezon grzewczy w Polsce dopiero się rozpoczyna, niestety wraz z nim ponownie mamy do czynienia z problemem smogu i zanieczyszczeń wynikających ze spalania odpadów w przydomowych piecach, często niespełniających jakichkolwiek norm. W połączeniu z panującą pandemią Covid-19 daje to niebezpieczną dla zdrowia i życia mieszankę zagrażającą mieszkańcom niezależnie od statusu społecznego czy miejsca zamieszkania. Firma DRONpol.com wspiera działania Straży Miejskich m. in. w Poznaniu, Szczecinie, Śremie i innych miastach na terenie całej Polski w walce o lepszą jakość powietrza. Działania pomiarowe prowadzone są z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe pozwalające z wysokim prawdopodobieństwem wskazać miejsca spalania odpadów w instalacjach do tego nie przeznaczonych. W ramach prowadzonych misji skontrolowano ponad pół tysiąca kominów, wielokrotnie wskazując kolejne posesje do szczegółowej kontroli. Tylko w Poznaniu od początku obecnego sezonu grzewczego wykonano ponad 38 sesji pomiarowych we współpracy z Ekopatrolem Straży Miejskiej. Strażnicy wykonali już 226 kontroli przy użyciu drona, z czego 80 zakończyło się postępowaniem mandatowym. Wystawiono 3 pouczenia, a jedna próbka z paleniska została przekazana do analizy w laboratorium w celu określenia ich składu chemicznego oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń, co pozwoli na określenie czy doszło do termicznego przekształcania odpadów . Jak przyznają przedstawiciele firmy DRONpol, mimo stale poprawiającej się społecznej świadomości na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach, dron pomiarowy nadal wykrywa nieprawidłowości na praktycznie każdej sesji pomiarowej. Wykrycie kończy się interwencją Straży Miejskiej, która podejmuje decyzję co do dalszych losów sprawy. Działania prowadzone przez Miasto Poznań są przykładem na skuteczne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie dają technologie bezzałogowe. Cykliczność prowadzonych kontroli pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza, co potwierdzają sami mieszkańcy spotkani w trakcie trwania pomiarów. W Szczecinie zrealizowano 12 sesji pomiarowych, podczas których operatorzy wskazali do kontroli kilkadziesiąt posesji, z czego niemal każde wskazanie zostało potwierdzone przez Straż Miejską i zakończyło się nałożeniem mandatu za spalanie odpadów takich jak odpady porozbiórkowe, meblowe czy stolarki okiennej. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia miast korzystających z usług firm prowadzących pomiary z wykorzystaniem drona, kluczowe do powodzenia tego typu działań jest doświadczenie firmy wykonującej zlecone zadanie. Wykwalifikowany personel oraz dopracowane procedury pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa tych skomplikowanych operacji, a także gwarantują wysoką skuteczność i sprawdzalność wskazań. Jednocześnie wielu ekspertów wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia zakup usługi jest obecnie znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego niż skomplikowany proces zakupu własnego drona wraz ze szkoleniem personelu i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla urządzeń pomiarowych. Ponadto, badania prowadzone nad wspomnianą już pandemią Covid-19 jasno wskazują wpływ smogu na cięższy przebieg choroby i większe problemy z powrotem do zdrowia i pełnej sprawności. Zespoły pomiarowe walcząc z zanieczyszczeniem powietrza promują także wykorzystanie technologii, która ułatwia bezkontaktową kontrolę instalacji grzewczych, dzięki czemu patrole Straży Miejskiej odwiedzają tylko te osoby, co do których mają podejrzenia, że poza dopuszczonym paliwem spalają także odpady. W ten sposób zmniejszamy narażenie na zakażenie nie tylko strażników, ale również mieszkańców, nie zaniedbując obowiązku dbania o jakość powietrza. 

Dron w walce ze smogiem - najczęściej zadawane pytania

Drony stają się coraz bardziej uznanym narzędziem w walce o poprawę jakości powietrza w Polsce. Realizując usługę "Patrol Antysmogowy" często spotykamy się z dużym zainteresowaniem Zamawiających oraz Mieszkańców. W poniższym artykule zawarliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Obowiązki samorządów wynikające z Programu Ochrony Powietrza

Jakie obowiązki nakłada POP na gminy? Na kogo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć karę? Kiedy należy wdrożyć Plan Działań Krótkoterminowych? Jakie są wskaźniki monitorowania postępu dla planowanych działań naprawczych? Nasz ekspert odpowiada. 

Poznaj nasze rozwiązania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Nasze usługi opracowaliśmy na podstawie bogatego doświadczenia we współpracy z JST. Wśród członków naszego zespołu można spotkać osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy samorządowej. Naszym celem jest dostarczanie Państwu usług pozwalających efektywniej i łatwiej wykonywać powierzone zadania. 

Patrol antysmogowy

Nasz zespół pomiarowy wyposażony w drony systemu MapAir dokonuje kontroli na obszarze wskazanym przez zamawiajacego. Lokalizacje, co do których zachodzi podejrzenie spalania odpadów lub innych nieprawidłowości wskazywane są funkcjonariuszom Staży Miejskiej / Gminnej uczestniczącym w patrolu.

INWENTARYZACJA PALENISK

 Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii bezzałogowych oraz systemów komputerowych do generowania map i baz danych przestrzennych możemy przygotować opracowania kompatybilne z gminnymi oraz powiatowymi rejestrami geodezyjnym pozwalające na efektywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Mapa Jakości powietrza

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza powinny zacząć się od kompleksowej diagnozy problemu. Dzięki przystępnie opracowanym mapom oraz wykresom możliwe będzie wykrycie miejsc najwyższej emisji zanieczyszczeń, czy też stwierdzenie kierunku, z którego nawiewane są zanieczyszczenia do analizowanej strefy. 

Monitoring wizyjny z BSP

Wykorzystanie dronów pozwala na objęcie nadzorem miejsc znajdujących się na co dzień po za zasięgiem tradycyjnych kamer włączonych w sieć miejskiego monitoringu. W ramach realizacji usługi nasze zespoły terenowe będą prowadził obserwację wskazanego obszaru. Na życzenie zamawiającego obserwacja może być prowadzona z wykorzystaniem kamer termowizyjnych.


Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Klikając przycisk przesyłania, akceptuję Zgodę Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies